JrCH, PuppyCH Geniy Krasoty s Nadezhdinoy Polyany

Rus Ch Gray Otvazhnuy Pobeditel x
Rus Ch Madonna Roza s Nadezhdinoy Polyany

Born February 10, 2017
Puppy Champion - ABIDS
Junior Puppy Champion - ABIDS

6 x Best Junior Puppy in Show - ABIDS

2 x Best Puppy in Show - ABIDS

2 x Reserve Best Junior Puppy in Show - ABIDS

2 x Reserve Best Puppy in Show - ABIDS